Project Fuji in Tilburg

Interview in Cleanroom Technology

PP4C partner Kuijpers en Fujifilm tekenen overeenkomst

Op de foto: Marco Jungbeker (Kuijpers) en Albert van Maren, Vice president Fujifilm Manufacturing Europe B.V.

PP4C partner Kuijpers en Fujifilm tekenen overeenkomst voor realisatie cleanroom

Kuijpers en Fujifilm Manufacturing Europe B.V. hebben een overeenkomst gesloten voor het realiseren van een nieuwe productiefaciliteit op het bestaande terrein in Tilburg. Samen met Brecon Group en Fujifilm heeft Kuijpers de afgelopen maanden in bouwteamverband het functioneel ontwerp van de cleanroom (omvang van 1.725 m²) gemaakt. Kuijpers heeft als hoofdaannemer de opdracht verworven en is verantwoordelijk voor alle technische installaties.

Fujifilm heeft wereldwijd een steeds groter aandeel in de ontwikkeling en productie van celkweekmedia en heeft op dit moment productiefaciliteiten in de Verenigde Staten en Japan. Het bedrijf heeft expertise op het gebied van productie, research en supply chain management. Er is behoefte om uit te breiden met een derde productiefaciliteit in Europa en deze komt in Tilburg. Een van de fabrieken op het terrein van Fujifilm wordt hiervoor omgebouwd tot productiefaciliteit voor het produceren van celkweekmedia voor de bio procesindustrie. De producten, in vaste en vloeibare vorm, zullen worden geproduceerd volgens de voorschriften van het kwaliteitsborgingssysteem cGMP (current Good Manufacturing Practice), vereist door onder andere de farmaceutische industrie. Eind november 2020 zal de constructie afgerond worden, de fabriek zal eind 2021 volledig in gebruik worden genomen.

Albert van Maren, Vice president Fujifilm Manufacturing Europe B.V.: “Fujifilm Tilburg zet een belangrijke stap op het pad van verbreding door de realisatie van een productielocatie voor Cell Culturing Media. Om aan de hoge eisen die de biofarmaceutische- en healthcare industrieën stellen te kunnen voldoen, dienen we de eerste stappen te zetten met ervaren partners in deze gebieden. Met Kuijpers hebben we de juiste partij gevonden in de realisatie van onze doelstellingen.”

Over Fujifilm Manufacturing Europe B.V.

Fujifilm Manufacturing Europe B.V. is gevestigd in Tilburg en is een van Fujifilms grootste productiefaciliteiten buiten Japan. Fujifilm produceert in Tilburg fotopapier, offsetplaten en membranen. Op dit moment is de fabriek voor celkweekmedia nog onder constructie. Op het terrein in Tilburg bevindt zich een Corporate Research & Business Development Center en een Open Innovation Hub. Ook het Nederlandse deel van het Europese hoofdkantoor is hier gevestigd.

Mooi PP4C project in beeld gebracht!

In 2019 heeft de PP4C alliantie een prachtig werk opgeleverd bij een van haar relaties. Het betreft hier een internationaal groot farmaceutisch concern waarvoor wij een 600 m2 grote GMP geclassificeerde cleanroom mochten bouwen. De cleanroom is opgebouwd uit drie lagen: een 2e etage met de complete HVAC installatie, een tussen etage herbergt het kanalen werk als ook toegang tot de verlichting en de HEPA filtertechniek, en op de begane grond tref je de cleanroom aan met centraal hierin gebouwd het hart: de zes RVS laminaire air booths waarin de diverse productie handelingen worden uitgevoerd.

Het project is bouwkundig uitgevoerd door de Brecon Group (fundering onder de bestaande vloer constructie versterken met extra schroefpalen als ook het leveren en monteren van de staalconstructie). De cleanroom is compleet gebouwd met het inmiddels bekende BCPS systeem (Brecon Cassette Panel System). De zes prachtige RVS laminaire booth units zijn ontworpen en geplaatst door Denios. De meer dan voortreffelijk ontworpen en uitgevoerde E en W installatie is gerealiseerd door Kuijpers. Vloeren zijn geplaatst door Bolidt, de schuifdeuren zijn geleverd en geplaatst door de Assa Abloy Group en de reiniging heeft WERO gerealiseerd volgens het VCCN 10 stappenplan.

Met recht een prachtig PP4C turnkey project waar we trots op zijn u te mogen tonen en dat vond de betreffende opdrachtgever ook! Daarom hebben we samen met hen BIGFISH Animation opdracht gegeven van dit werk een korte film impressie te maken waarin wij tevens de PP4C organisatie nader aan u voorstellen.

Veel kijkplezier.

Wilt u meer informatie informatie over onze PP4C activiteiten, neem dan direct contact op met Geerd Jansen 06 463 573 46, of stuur een bericht via de geboden mogelijkheden via onze site www.pp4c.nl

Weer een mooi werk voor PP4C

Afgelopen week heeft Brecon de finale opdracht verstrekt gekregen voor het bouwen van een ca. 400 m² grote GMP-C cleanroom en het uitvoeren van enkele renovatiewerkzaamheden in de bestaande schone faciliteiten bij het spuitgietbedrijf Sonoco te Berkel Rodenrijs. Het “design and qualification” proces is in de eindfase en de tekeningen zijn in een dusdanig stadium dat de Long Lead Items besteld gaan worden!

Brecon Cleanroom Systems B.V. zal als hoofdaannemer de bouwwerkzaamheden gaan uitvoeren, Kuijpers is verantwoordelijk voor het E & W installatie werk, Bolidt Kunststoftoepassing BV legt de EP troffelvloer, ASSA ABLOY Entrance Systems levert de snelloop-deuren en de sluisinrichting zal Brecon Clean Furniture voor haar rekening nemen. WERO gaat de validatie-reiniging uitvoeren. Weer een mooi geïntegreerd PP4C project dus!

Einde Juni is de oplevering verwacht en dat zal een flinke uitdaging zijn. Gezamenlijk zullen we als PP4C de nodige extra inspanningen gaan verrichten om dit doel te kunnen behalen!

PHF Services uit Katwijk versterkt Kuijpers Kuijpers

Onze PP4C partner Kuijpers heeft weer een belangrijke aquisitie gerealiseerd. Een prachtige onderneming met veel kennis in Controlled Environment in het algemeen en cleanroom techniek in het bijzonder. Felicitaties voor het Kuijpers team van alle PP4C partners en heel veel succes. Een zeer mooie versterking van de PP4C alliantie!

Lees meer op de link: https://www.kuijpers.nl/nieuws/phf-services-uit-katwijk-versterkt-kuijpers

Geavanceerde farmacieomgeving voor PMC te Utrecht

In Utrecht is op 5 juni 2018 het Prinses Máxima Centrum in Utrecht geopend, het nieuwe landelijke centrum dat is gespecialiseerd in kinderoncologie. Niemand minder dan koningin Máxima pleegde de openingshandeling. PP4C partners Kuijpers en Brecon droegen zorg voor de realisatie van de ruim 350 m² tellende cleanroom voor de bereidingsapotheek van het ziekenhuis. En dat in een realisatieperiode van krap vier maanden!

Het Prinses Máxima Centrum is tegenover het Wilhelmina Kinderziekenhuis
van UMC Utrecht gebouwd. Het oorspronkelijke idee van het centrum was om
gebruik te maken van de apotheekvoorzieningen van het UMC. Medio 2017
werd echter besloten een eigen apotheek te realiseren. Na een kwalitatieve
selectie kreeg PP4C (Professional Partners for Cleanrooms) de detailengineering
gegund. Bij de opdrachtverstrekking nam Kuijpers de coördinatie en installaties
voor zijn rekening en partner Brecon Cleanroom Systems het bouwkundige deel
van de cleanroom. De opdracht was helder: ontwerp en bouw een nieuwe bereidingsapotheek
binnen de muren van het kinderoncologiecentrum en zorg
dat deze binnen vier maanden – in april 2018 – klaar en gevalideerd is.

Naadloze koppelingen
De expertise en ruime ervaring van beide PP4C partners in het realiseren van
kritische productieomgevingen zoals bereidingsapotheken leidde tot een vlot
verloop van het project. Voor een snelle en succesvolle realisatie werd er samengewerkt
met de opdrachtgever (het PMC), de ziekenhuisapotheker, een consultant
van RTA Medical en bouwer MedicomZes (gespecialiseerd in projecten
in de gezondheidszorg). Kuijpers’ takenpakket bestond uit de aanleg van alle
benodigde werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, waaronder
voorzieningen voor de luchtbehandeling, klimaat, ventilatie en verlichting. Verder
droeg Kuijpers zorg voor de gebouwautomatisering inclusief monitoringsinstallaties
en koppelde het de apotheekinstallaties naadloos met de hoofdinstallaties
van het ziekenhuis.

BCPS modulair wandsysteem
Voor Brecon besloeg de opdracht ruim 350 m² Brecon Cleanroom plafondsysteem
met HPL afwerking. In de Class A- en B-ruimtes werd dit systeem zelfs
geheel flush afgewerkt. Alle wanden, deuren en raampartijen bestonden uit het
modulaire BCPS (Brecon Cassette Panel Systeem). In de ruimte waar de volledige
automatische productie plaatsvindt, is een luchtdichte Metaflex schuifdeur geïn-
Tekst: PP4C Beeld: Studio 38c Remco Lassche
stalleerd. Alle bouwkundige delen zijn op de Brecon productielocatie in Tilburg
geprefabriceerd. De vloeren werden door Brecon geëgaliseerd en zijn per ruimte
afgewerkt met Gerflor Mipolam vloersystemen, inclusief de holle plintafwerking.
De HPL meubelinrichting en doorgeefkasten (Pass Through Cabinets) werden
door Brecon Clean Furniture geleverd en geïnstalleerd. PP4C partner WERO verzorgde
de (eind)reiniging van de cleanroom voorafgaand aan de validatie.

Uniek in Europa
De cleanroom van de apotheek bestaat uit drie delen: in één deel worden
niet-risicovolle parenteralia (te injecteren geneesmiddelen) toedieningsgereed
gemaakt conform de GMP-z-richtlijn. In een ander deel worden cytostatica
(geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van kanker) en andere
risicovolle parenteralia klaargemaakt. Deze ruimtes beschikken over een
separate luchtafzuiging en ventilatie. Het derde deel is uniek: hier zijn twee zogenoemde
RIVA-robots geplaatst die niet alleen volledig geautomatiseerd geneesmiddelen
gereedmaken voor toediening, maar deze vervolgens ook geautomatiseerd
afleveren in geëtiketteerde spuiten, flesjes of infuuszakken. Omdat de
robots veel warmte produceren, is de koelcapaciteit in dit deel van de cleanroom
aanzienlijk vergroot.

Hoge eisen aan kwaliteit
Alle systemen in de cleanroom voldoen aan de GMP (Good Manufacturing
Practices)-richtlijnen, het kwaliteitsborgingssysteem van de farmaceutische
industrie. In de apotheek gaat het om een reeks aan GMP-classificaties: van
GMP-D in de (algemene) kleedruimtes tot en met GMP-A in de ruimtes waar
parenteralia toedieningsgereed worden gemaakt. Hoge eisen dus, wat logisch is
in het licht van de expertise van het Prinses Máxima Centrum: het verlenen van
hoog complexe zorg aan kinderen met kanker. Erik Rijpkema, projectleider bij
Kuijpers: “Om aan de GMP-richtlijnen te voldoen, moeten systemen tot in detail
tegemoet komen aan de ontwerpspecificaties en vakkundig zijn geïnstalleerd.
Dat controleren en verifiëren loopt bij Kuijpers en Brecon altijd als een rode
draad door cleanroomprojecten, ook hier. Door de ruimtecondities continu te
monitoren, werkten we toe naar een optimaal eindresultaat.”

 

AHZ-pharmacy

AHZ heeft een mooie introductiefilm gemaakt van hun activiteiten in de nieuwe bereidingsapotheek. Dit werk hebben we als PP4C in 2017 mogen uitvoeren en eind vorig jaar opgeleverd. Een fraai 1200 m2 groot gerealiseerd referentiewerk, waar Kuijpers en Brecon met gepaste trots op terug kijken.
Op onze @PP4C site ziet u dit fraaie werk als referentie uitgebreid beschreven.

SYMPOSIUM HYGIËNISCH BOUWEN / ASSA ABLOY

Tilburg, 27-6-2018

Afgelopen maandag ging het symposium hygiënisch bouwen voor de voedingsmiddelensector zeker niet over bouwvakkers leren hun handen goed te wassen. Waar het wél om ging, was de noodzaak om omgevingen waar dat écht nodig is, zo te ontwerpen en te bouwen dat hygiëne en dus voedselveiligheid optimaal tot uitdrukking komen.

Dat voedselveiligheid als thema werd gekozen, kwam niet uit de lucht vallen. Het belang ervan neemt hand over hand toe en op het vlak van wet- en regelgeving staan er komende jaren de nodige veranderingen op til. Daarnaast kent voedselveiligheid ook een sociaal, maatschappelijke kant. Wie voedsel produceert, verwerkt en/of distribueert heeft er maar voor te zorgen dat niemand er ziek van wordt. Geen enkele partij die betrokken is bij de totstandkoming van een gebouw of medeverantwoordelijk is voor de inrichting van een productieproces waar het om voedsel gaat, kan aan zijn verantwoordelijkheid ontkomen als het om hygiëne en voedselveiligheid gaat en zal zijn zaakjes dus goed voor elkaar moeten hebben.

Hardop nadenken

Plaats van handeling was het gebouw – het schip – van Schmidt Zeevis BV, pal aan de A20 in Rotterdam. In dit bedrijf staat het belang van hygiëne en voedselveiligheid geen moment ter discussie en het was dus een prima plek om hardop na te denken over hoe je tot hygiënisch verantwoorde bouwconcepten komt welke in relatie staan tot de risico’s t.a.v. de voedselveiligheid bij de productie, transport, opslag en verwerking van voedingsmiddelen.

Kennis delen

Directielid van Schmidt Zeevis BV, Jos van Vuren, heette eenieder welkom in het relatief nieuwe en zeker opmerkelijke bedrijfsgebouw te Rotterdam. In een overzichtelijke presentatie lichtte hij de ruim 100 jaar geschiedenis toe van dit mooie bedrijf. De directie heeft als visie de door haar internationaal geleverde producten en dienstverlening ten allen tijde “the best of the best” te laten zijn. Dat daar een hoogwaardig hygiënisch bouw ontwerp bij hoorde, ten tijde van de ontwikkeling van het nieuwe bedrijfsgebouw, was vanzelfsprekend.

PP4C, een samenwerkingsverband van bedrijven gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van turnkey Controlled Environment faciliteiten, deelde haar kennis en ervaring rondom voedsel wet- en regelgeving, het V-Model bij de realisatie van bedrijfsgebouwen in het algemeen en Controlled Environment ruimtes in het bijzonder als ook werden de resultaten van een onderzoek onder de Food productiesector in Nederland en Vlaanderen, gerealiseerd op initiatief van PP4C, besproken.

De EVO-Fenedex introduceerde de nieuwe Hygiënecode voor de transport- en opslagsector binnen de foodsector en de uitgangspunten van een correct HACCP systeem. Aan de hand van enkele praktische voorbeelden werd het belang van dit thema benadrukt en duidelijk uiteengezet.

Ter afsluiting werd in een forumdiscussie, met behulp van het aanwezige publiek, een duidelijker beeld gecreëerd hoe de algemene stemming was t.a.v. de thema’s voedselveiligheid en hygiënisch bouwen. Aan de hand van een aantal stellingen waarop live gestemd kon worden, deed de hele zaal met het expertpanel mee aan een interactieve discussie.

Al met al een zeer geslaagde middag, onder het dag voorzitterschap van René de Monchy en uitstekend georganiseerd door PP4C partner Assa Abloy, in een mooie hygiënische omgeving en een zeer gastvrije ontvangst van Schmidt Zeevis BV.

Symposium ‘Hygiënisch bouwen’

ASSA ABLOY Entrance Systems organiseert symposium ‘Hygiënisch bouwen’ bij Koninklijke Schmidt Zeevis Rotterdam B.V.

Op maandag 25 juni 2018 organiseert ASSA ABLOY Entrance Systems zijn jaarlijkse symposium, dit keer met het thema ‘Hygiënisch bouwen’ in samenwerking met Koninklijke Schmidt Zeevis Rotterdam B.V. Tijdens het symposium wordt ingegaan op het belang van hygiëne voor bedrijven die voedsel verwerken, opslaan of vervoeren, en de manier waarop gebouwen hier vanaf het ontwerp in ondersteunen.

Bezoekers van het symposium leren meer over de nieuwe hygiënecode voor transport en opslag van Evofenedex en TLN, die begin dit jaar werd geïntroduceerd. Ook wordt ingegaan op de ontwikkelingen rondom hygiënisch bouwen en de resultaten van het onderzoek ‘Risico-reductie in de foodsector’, dat werd uitgevoerd in opdracht van de strategische alliantie PP4C. Het programma wordt afgesloten met een live talkshow met expertpanel over hygiënisch bouwen in de praktijk, de ASSA ABLOY Noviteiten EXPO en een walking dinner.

René Rustenhoven, Country General Manager bij ASSA ABLOY Entrance Systems: “De wet- en regelgeving omtrent hygiëne en voedselveiligheid wordt wereldwijd steeds verder aangescherpt om mens en milieu te beschermen. Dit heeft gevolgen voor bedrijven in manufacturing, retail, distributie en logistiek, maar ook voor architecten en aannemers. Gebouwen spelen namelijk een belangrijke rol bij het voldoen aan de eisen. In de praktijk is het echter een heel karwei om voedselveiligheid te waarborgen en te voldoen aan de eisen die de keten oplegt. Een gebouw moet hierin vanaf het ontwerp ondersteunen.”

Kennispartner

Als partner op het gebied van innovatieve en duurzame automatische toegangsoplossingen organiseert ASSA ABLOY Entrance Systems jaarlijks een symposium omtrent een actueel thema binnen de markt. In 2017 was dat het thema gebouwlogistiek, in samenwerking met TivoliVredenburg.

René: “We vinden het belangrijk om niet alleen als leverancier van automatische toegangsoplossingen op te treden, maar ook als kennispartner. ASSA ABLOY Entrance Systems ziet dat voedselveiligheid een belangrijk thema is binnen de markt. Dit komt mede door systemen en standaarden zoals HACCP, BRC Food en IFS Food. Een gebouw moet hierin ondersteunen, bijvoorbeeld door de juiste isolatie en klimaatbeheersing. Ook toegangsoplossingen spelen hierbij een belangrijke rol en helpen bij het beperken of voorkomen van luchtvervuiling en het reguleren van temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk.”

Het symposium ‘Hygiënisch bouwen’ is toegankelijk voor relaties van ASSA ABLOY Entrance Systems, en vindt plaats op maandag 25 juni 2018 van 14.00 uur tot 20.00 uur bij Koninklijke Schmidt Zeevis Rotterdam B.V. Ga voor inschrijven of meer informatie naar www.assaabloyentrance.nl/hygiene of neem contact op via marketing.nl@assaabloy.com.