Weer een mooi werk voor PP4C

Afgelopen week heeft Brecon de finale opdracht verstrekt gekregen voor het bouwen van een ca. 400 m² grote GMP-C cleanroom en het uitvoeren van enkele renovatiewerkzaamheden in de bestaande schone faciliteiten bij het spuitgietbedrijf Sonoco te Berkel Rodenrijs. Het “design and qualification” proces is in de eindfase en de tekeningen zijn in een dusdanig stadium dat de Long Lead Items besteld gaan worden!

Brecon Cleanroom Systems B.V. zal als hoofdaannemer de bouwwerkzaamheden gaan uitvoeren, Kuijpers is verantwoordelijk voor het E & W installatie werk, Bolidt Kunststoftoepassing BV legt de EP troffelvloer, ASSA ABLOY Entrance Systems levert de snelloop-deuren en de sluisinrichting zal Brecon Clean Furniture voor haar rekening nemen. WERO gaat de validatie-reiniging uitvoeren. Weer een mooi geïntegreerd PP4C project dus!

Einde Juni is de oplevering verwacht en dat zal een flinke uitdaging zijn. Gezamenlijk zullen we als PP4C de nodige extra inspanningen gaan verrichten om dit doel te kunnen behalen!

PHF Services uit Katwijk versterkt Kuijpers Kuijpers

Onze PP4C partner Kuijpers heeft weer een belangrijke aquisitie gerealiseerd. Een prachtige onderneming met veel kennis in Controlled Environment in het algemeen en cleanroom techniek in het bijzonder. Felicitaties voor het Kuijpers team van alle PP4C partners en heel veel succes. Een zeer mooie versterking van de PP4C alliantie!

Lees meer op de link: https://www.kuijpers.nl/nieuws/phf-services-uit-katwijk-versterkt-kuijpers

Geavanceerde farmacieomgeving voor PMC te Utrecht

In Utrecht is op 5 juni 2018 het Prinses Máxima Centrum in Utrecht geopend, het nieuwe landelijke centrum dat is gespecialiseerd in kinderoncologie. Niemand minder dan koningin Máxima pleegde de openingshandeling. PP4C partners Kuijpers en Brecon droegen zorg voor de realisatie van de ruim 350 m² tellende cleanroom voor de bereidingsapotheek van het ziekenhuis. En dat in een realisatieperiode van krap vier maanden!

Het Prinses Máxima Centrum is tegenover het Wilhelmina Kinderziekenhuis
van UMC Utrecht gebouwd. Het oorspronkelijke idee van het centrum was om
gebruik te maken van de apotheekvoorzieningen van het UMC. Medio 2017
werd echter besloten een eigen apotheek te realiseren. Na een kwalitatieve
selectie kreeg PP4C (Professional Partners for Cleanrooms) de detailengineering
gegund. Bij de opdrachtverstrekking nam Kuijpers de coördinatie en installaties
voor zijn rekening en partner Brecon Cleanroom Systems het bouwkundige deel
van de cleanroom. De opdracht was helder: ontwerp en bouw een nieuwe bereidingsapotheek
binnen de muren van het kinderoncologiecentrum en zorg
dat deze binnen vier maanden – in april 2018 – klaar en gevalideerd is.

Naadloze koppelingen
De expertise en ruime ervaring van beide PP4C partners in het realiseren van
kritische productieomgevingen zoals bereidingsapotheken leidde tot een vlot
verloop van het project. Voor een snelle en succesvolle realisatie werd er samengewerkt
met de opdrachtgever (het PMC), de ziekenhuisapotheker, een consultant
van RTA Medical en bouwer MedicomZes (gespecialiseerd in projecten
in de gezondheidszorg). Kuijpers’ takenpakket bestond uit de aanleg van alle
benodigde werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, waaronder
voorzieningen voor de luchtbehandeling, klimaat, ventilatie en verlichting. Verder
droeg Kuijpers zorg voor de gebouwautomatisering inclusief monitoringsinstallaties
en koppelde het de apotheekinstallaties naadloos met de hoofdinstallaties
van het ziekenhuis.

BCPS modulair wandsysteem
Voor Brecon besloeg de opdracht ruim 350 m² Brecon Cleanroom plafondsysteem
met HPL afwerking. In de Class A- en B-ruimtes werd dit systeem zelfs
geheel flush afgewerkt. Alle wanden, deuren en raampartijen bestonden uit het
modulaire BCPS (Brecon Cassette Panel Systeem). In de ruimte waar de volledige
automatische productie plaatsvindt, is een luchtdichte Metaflex schuifdeur geïn-
Tekst: PP4C Beeld: Studio 38c Remco Lassche
stalleerd. Alle bouwkundige delen zijn op de Brecon productielocatie in Tilburg
geprefabriceerd. De vloeren werden door Brecon geëgaliseerd en zijn per ruimte
afgewerkt met Gerflor Mipolam vloersystemen, inclusief de holle plintafwerking.
De HPL meubelinrichting en doorgeefkasten (Pass Through Cabinets) werden
door Brecon Clean Furniture geleverd en geïnstalleerd. PP4C partner WERO verzorgde
de (eind)reiniging van de cleanroom voorafgaand aan de validatie.

Uniek in Europa
De cleanroom van de apotheek bestaat uit drie delen: in één deel worden
niet-risicovolle parenteralia (te injecteren geneesmiddelen) toedieningsgereed
gemaakt conform de GMP-z-richtlijn. In een ander deel worden cytostatica
(geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van kanker) en andere
risicovolle parenteralia klaargemaakt. Deze ruimtes beschikken over een
separate luchtafzuiging en ventilatie. Het derde deel is uniek: hier zijn twee zogenoemde
RIVA-robots geplaatst die niet alleen volledig geautomatiseerd geneesmiddelen
gereedmaken voor toediening, maar deze vervolgens ook geautomatiseerd
afleveren in geëtiketteerde spuiten, flesjes of infuuszakken. Omdat de
robots veel warmte produceren, is de koelcapaciteit in dit deel van de cleanroom
aanzienlijk vergroot.

Hoge eisen aan kwaliteit
Alle systemen in de cleanroom voldoen aan de GMP (Good Manufacturing
Practices)-richtlijnen, het kwaliteitsborgingssysteem van de farmaceutische
industrie. In de apotheek gaat het om een reeks aan GMP-classificaties: van
GMP-D in de (algemene) kleedruimtes tot en met GMP-A in de ruimtes waar
parenteralia toedieningsgereed worden gemaakt. Hoge eisen dus, wat logisch is
in het licht van de expertise van het Prinses Máxima Centrum: het verlenen van
hoog complexe zorg aan kinderen met kanker. Erik Rijpkema, projectleider bij
Kuijpers: “Om aan de GMP-richtlijnen te voldoen, moeten systemen tot in detail
tegemoet komen aan de ontwerpspecificaties en vakkundig zijn geïnstalleerd.
Dat controleren en verifiëren loopt bij Kuijpers en Brecon altijd als een rode
draad door cleanroomprojecten, ook hier. Door de ruimtecondities continu te
monitoren, werkten we toe naar een optimaal eindresultaat.”

 

AHZ-pharmacy

AHZ heeft een mooie introductiefilm gemaakt van hun activiteiten in de nieuwe bereidingsapotheek. Dit werk hebben we als PP4C in 2017 mogen uitvoeren en eind vorig jaar opgeleverd. Een fraai 1200 m2 groot gerealiseerd referentiewerk, waar Kuijpers en Brecon met gepaste trots op terug kijken.
Op onze @PP4C site ziet u dit fraaie werk als referentie uitgebreid beschreven.

SYMPOSIUM HYGIËNISCH BOUWEN / ASSA ABLOY

Tilburg, 27-6-2018

Afgelopen maandag ging het symposium hygiënisch bouwen voor de voedingsmiddelensector zeker niet over bouwvakkers leren hun handen goed te wassen. Waar het wél om ging, was de noodzaak om omgevingen waar dat écht nodig is, zo te ontwerpen en te bouwen dat hygiëne en dus voedselveiligheid optimaal tot uitdrukking komen.

Dat voedselveiligheid als thema werd gekozen, kwam niet uit de lucht vallen. Het belang ervan neemt hand over hand toe en op het vlak van wet- en regelgeving staan er komende jaren de nodige veranderingen op til. Daarnaast kent voedselveiligheid ook een sociaal, maatschappelijke kant. Wie voedsel produceert, verwerkt en/of distribueert heeft er maar voor te zorgen dat niemand er ziek van wordt. Geen enkele partij die betrokken is bij de totstandkoming van een gebouw of medeverantwoordelijk is voor de inrichting van een productieproces waar het om voedsel gaat, kan aan zijn verantwoordelijkheid ontkomen als het om hygiëne en voedselveiligheid gaat en zal zijn zaakjes dus goed voor elkaar moeten hebben.

Hardop nadenken

Plaats van handeling was het gebouw – het schip – van Schmidt Zeevis BV, pal aan de A20 in Rotterdam. In dit bedrijf staat het belang van hygiëne en voedselveiligheid geen moment ter discussie en het was dus een prima plek om hardop na te denken over hoe je tot hygiënisch verantwoorde bouwconcepten komt welke in relatie staan tot de risico’s t.a.v. de voedselveiligheid bij de productie, transport, opslag en verwerking van voedingsmiddelen.

Kennis delen

Directielid van Schmidt Zeevis BV, Jos van Vuren, heette eenieder welkom in het relatief nieuwe en zeker opmerkelijke bedrijfsgebouw te Rotterdam. In een overzichtelijke presentatie lichtte hij de ruim 100 jaar geschiedenis toe van dit mooie bedrijf. De directie heeft als visie de door haar internationaal geleverde producten en dienstverlening ten allen tijde “the best of the best” te laten zijn. Dat daar een hoogwaardig hygiënisch bouw ontwerp bij hoorde, ten tijde van de ontwikkeling van het nieuwe bedrijfsgebouw, was vanzelfsprekend.

PP4C, een samenwerkingsverband van bedrijven gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van turnkey Controlled Environment faciliteiten, deelde haar kennis en ervaring rondom voedsel wet- en regelgeving, het V-Model bij de realisatie van bedrijfsgebouwen in het algemeen en Controlled Environment ruimtes in het bijzonder als ook werden de resultaten van een onderzoek onder de Food productiesector in Nederland en Vlaanderen, gerealiseerd op initiatief van PP4C, besproken.

De EVO-Fenedex introduceerde de nieuwe Hygiënecode voor de transport- en opslagsector binnen de foodsector en de uitgangspunten van een correct HACCP systeem. Aan de hand van enkele praktische voorbeelden werd het belang van dit thema benadrukt en duidelijk uiteengezet.

Ter afsluiting werd in een forumdiscussie, met behulp van het aanwezige publiek, een duidelijker beeld gecreëerd hoe de algemene stemming was t.a.v. de thema’s voedselveiligheid en hygiënisch bouwen. Aan de hand van een aantal stellingen waarop live gestemd kon worden, deed de hele zaal met het expertpanel mee aan een interactieve discussie.

Al met al een zeer geslaagde middag, onder het dag voorzitterschap van René de Monchy en uitstekend georganiseerd door PP4C partner Assa Abloy, in een mooie hygiënische omgeving en een zeer gastvrije ontvangst van Schmidt Zeevis BV.

Symposium ‘Hygiënisch bouwen’

ASSA ABLOY Entrance Systems organiseert symposium ‘Hygiënisch bouwen’ bij Koninklijke Schmidt Zeevis Rotterdam B.V.

Op maandag 25 juni 2018 organiseert ASSA ABLOY Entrance Systems zijn jaarlijkse symposium, dit keer met het thema ‘Hygiënisch bouwen’ in samenwerking met Koninklijke Schmidt Zeevis Rotterdam B.V. Tijdens het symposium wordt ingegaan op het belang van hygiëne voor bedrijven die voedsel verwerken, opslaan of vervoeren, en de manier waarop gebouwen hier vanaf het ontwerp in ondersteunen.

Bezoekers van het symposium leren meer over de nieuwe hygiënecode voor transport en opslag van Evofenedex en TLN, die begin dit jaar werd geïntroduceerd. Ook wordt ingegaan op de ontwikkelingen rondom hygiënisch bouwen en de resultaten van het onderzoek ‘Risico-reductie in de foodsector’, dat werd uitgevoerd in opdracht van de strategische alliantie PP4C. Het programma wordt afgesloten met een live talkshow met expertpanel over hygiënisch bouwen in de praktijk, de ASSA ABLOY Noviteiten EXPO en een walking dinner.

René Rustenhoven, Country General Manager bij ASSA ABLOY Entrance Systems: “De wet- en regelgeving omtrent hygiëne en voedselveiligheid wordt wereldwijd steeds verder aangescherpt om mens en milieu te beschermen. Dit heeft gevolgen voor bedrijven in manufacturing, retail, distributie en logistiek, maar ook voor architecten en aannemers. Gebouwen spelen namelijk een belangrijke rol bij het voldoen aan de eisen. In de praktijk is het echter een heel karwei om voedselveiligheid te waarborgen en te voldoen aan de eisen die de keten oplegt. Een gebouw moet hierin vanaf het ontwerp ondersteunen.”

Kennispartner

Als partner op het gebied van innovatieve en duurzame automatische toegangsoplossingen organiseert ASSA ABLOY Entrance Systems jaarlijks een symposium omtrent een actueel thema binnen de markt. In 2017 was dat het thema gebouwlogistiek, in samenwerking met TivoliVredenburg.

René: “We vinden het belangrijk om niet alleen als leverancier van automatische toegangsoplossingen op te treden, maar ook als kennispartner. ASSA ABLOY Entrance Systems ziet dat voedselveiligheid een belangrijk thema is binnen de markt. Dit komt mede door systemen en standaarden zoals HACCP, BRC Food en IFS Food. Een gebouw moet hierin ondersteunen, bijvoorbeeld door de juiste isolatie en klimaatbeheersing. Ook toegangsoplossingen spelen hierbij een belangrijke rol en helpen bij het beperken of voorkomen van luchtvervuiling en het reguleren van temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk.”

Het symposium ‘Hygiënisch bouwen’ is toegankelijk voor relaties van ASSA ABLOY Entrance Systems, en vindt plaats op maandag 25 juni 2018 van 14.00 uur tot 20.00 uur bij Koninklijke Schmidt Zeevis Rotterdam B.V. Ga voor inschrijven of meer informatie naar www.assaabloyentrance.nl/hygiene of neem contact op via marketing.nl@assaabloy.com.

CMI ontvangt award

CMI ontvangt award voor beste nieuwe Europese distributeur.

Tijdens de CHANNEL PARTNER MEETING van BECKMAN COULTER LIFE SCIENCES, vorige week in Praag, ontving onze PP4C partner CMI (Cleanroom Management International) de AWARD voor BESTE NIEUWE EUROPESE DISTRIBUTEUR!

CMI is voor BECKMAN COULTERS LIFE SCIENCES verantwoordelijk voor de verkoop en service van de divisie particle counting met Airborne particle counters (METONE©), Liquid Particle counters van HIAC© en Total Organic Carbon Analyzers van het merk ANATEL.

CMI integreert deze producten in haar environmental monitoringsystemen voor met name de farmaceutische sector waarbij de volgende parameters continue worden gemeten: deeltjes in de cleanroom, TOC-analyse van WFI/PW, drukverschillen en kritische parameters zoals temperatuur en relatieve vochtigheid.

“We willen BECKMAN COULTER LIFE SCIENCES bedanken voor de geweldige steun in het afgelopen jaar en we danken al onze klanten voor het door hen in ons gestelde vertrouwen voor deze productlijn en in onze organisatie in zijn algemeen” Aldus Maarten Bouwman, salesmanager CMI Nederland.

PP4CE Gold Sponsor op EHEDG

PP4CE is Gold Sponsor op het EHEDG Wereldcongres, 21 en 22 november in Londen!

PP4CE is lid van de EHEDG-organisatie, de European Hygienic Engineering & Design Group, opgericht in 1989 als een non-profit consortium. Het belangrijkste doel van EHEDG is het bevorderen van een engineering en ontwerp proces conform het hygiënisch bouwconcept en daarmee  alle aspecten van de voedselveiligheid in de voedselproductie te verbeteren.

In november organiseert de EHEDG zijn jaarlijkse wereldcongres in Londen. Door dit EHEDG evenement bij te wonen, krijgt u een beter begrip van de Hygiënisch Engineering & Design-principe en gerelateerde oplossingen in de productie en verwerking van hygiënische voedingsmiddelen. Tijdens een bezoek krijgt u een update van de meest recente ontwikkelingen op deze gebieden en krijgt u inzicht in de kennis van de EHEDG-expert. Laat u inspireren door de internationaal gerenommeerde EHEDG-sprekers en leer van hen over de huidige trends en ‘best practices’ op het gebied van ontwerp van hygiënische apparatuur, evenals over de juiste product- en fabrieksimplementatie.

De sessies van dit jaar zullen vooral aandacht besteden aan het ontwerp van gebouwen en apparatuur, reiniging, innovaties en upgrading en renovatie, en bieden u veel knowhow voor implementatie in uw eigen productontwerp en productieprocessen.

Op basis van de Controlled Environment activiteiten van PP4CE in de voedingsmiddelen markt, ondersteunen we EHEDG-activiteiten in het algemeen en proberen we een hoger bewustzijn te creëren voor de ontwerprichtlijnen 44 en 47 in het bijzonder.  Tevens promoten we het bouwen van medium- en high risk zones, op basis van een risico evaluatie. Dit alles met als doel het niveau van de voedselveiligheid te verbeteren.

Voor meer informatie: http://www.ehedg-congress.org

PERSBERICHT: Foodsafety Offensief

PP4C is sinds 2014 een samenwerkingsverband tussen een aantal specialisten op het gebied van Controlled Environment technologie. Deze bedrijven hebben reeds vele turn-key cleanrooms gebouwd voor verschillende sectoren als de farma of semi-conductor, maar ook binnen de food sector.  Met de tientallen jaren ervaring en het grootst aantal m2 aan gerealiseerde ‘schone ruimtes’ in de Benelux, staat de gebundelde kennis en ervaring van het PP4C concept voor kwaliteit en oplossing gericht denken.

Eind 2017 heeft PP4C op eigen initiatief een onderzoek laten verrichten door het bureau Wolting Marketing Support  binnen de voedingsbranche in Nederland en Vlaanderen België.  De vraagstelling ging primair over de bekendheid met zonering binnen de voedingsmiddelen industrie in ‘medium en high-care’ ruimtes. Per saldo wilde PP4C weten of de markt bezig is met voedselveiligheid in zijn algemeen, en met beheersing van contaminatie risico’s in de lucht, in het bijzonder.

De resultaten van het onderzoek waren naar mening van de PP4C organisatie verontrustend! In Nederland, en nog duidelijker in Vlaanderen, heeft men veel aandacht voor het reinigen van oppervlakken en machines, maar is men zich minder bewust van de risico’s door contaminatie aanwezig in de lucht.  In Nederland hadden iets meer dan 50% van de deelnemende bedrijven nog nooit gehoord van zonering in risico bepalende ruimtes, in Vlaanderen lag dat, nog meer verontrustend, op nagenoeg 75% van de deelnemende ondernemingen! Hierbij moet opgemerkt worden dat in Nederland iets meer dan 1.000  bij de KvK ingeschreven voedingsmiddelen productie bedrijven zijn benaderd en het aantal respondenten boven de 50% van de totale markt lag. Deze cijfers maken het rapport representatief en betrouwbaar.

PP4C heeft besloten een offensief op te starten en de awareness duidelijk te vergroten voor de verplichting, van elke onderneming actief in de voedingsmiddelen markt, risico’s te analyseren en te reduceren, daar waar mogelijk.  Heeft u vragen over ontwikkelingen in de foodsafety normering en certificering óf de Europese regelgeving, of wilt u meer weten over de EHEDG richtlijnen voor het ontwerpen van productiefaciliteiten en de luchthuishouding hier binnen?  Of wilt u meer weten over de globale  ontwikkelingen op basis van de wet op de ‘modernisering  voedselveiligheid’ van de FDA (FSMA) in de Verenigde Staten? Het team van PP4C tracht u te allen tijden te voorzien van de laatste ontwikkelingen en staat u met raad en daad bij voor de realisatie van een correcte en veilige Food productie faciliteit.

Op de site van PP4C is vanaf April 2018 elke maand een nieuw White Paper document snel en gemakkelijk te downloaden met interessante informatie rond het Foodsafety thema.

PERSBERICHT

Kuijpers versterkt positie in industrie met overname ProjectServe
Technisch dienstverlener en procestechniek-specialist gaan samen verder

Helmond, 29-3-2018 | Technisch dienstverlener Kuijpers neemt met ingang van 1 april ProjectServe, met vestigingen in Zelhem, Etten-Leur en Drachten, over. ProjectServe biedt innovatieve oplossingen voor het verantwoord en hygiënisch produceren van voedingsmiddelen: van consultancy en engineering tot het opleveren van turn-key projecten in de procesindustrie. Het bedrijf heeft een stevige positie in de foodmarkt. Door aansluiting bij het Brabantse familiebedrijf Kuijpers kan het zich verder ontwikkelen en beschikt het over uitgebreide kennis, ervaring en capaciteit in andere sectoren.

Huidig directeur-eigenaar van ProjectServe Bertus de Jong: “Ik ken Kuijpers onder meer van een aantal gezamenlijke projecten die wij hebben mogen doen voor FrieslandCampina. Kuijpers zie ik als een ideale overnamekandidaat vanwege zijn know-how maar ook de treffende synergie tussen beide bedrijven. Bovendien is het een financieel gezond bedrijf met een sterke groeiambitie. Ik draag mijn team en bedrijf dan ook vol vertrouwen over en ga langzamerhand een stapje terug doen.”

Kuijpers ProjectServe
De overname sluit naadloos aan bij de groeiambitie van Kuijpers in de industrie: zowel geografisch als op het gebied van omzet en het versterken en verbreden van het dienstenportfolio. Kuijpers voegt het bedrijf als zelfstandige B.V. – onder de nieuwe naam ‘Kuijpers ProjectServe’ – toe aan het netwerk van Kuijpers-bedrijven. Het bedrijf blijft vooralsnog autonoom opereren in nauwe samenwerking met Kuijpers Industrie. Algemeen directeur Aukje Kuypers: “Ik ben er trots op dat deze mooie onderneming met veel kennis van processen in de zuivel- en drankenindustrie én bevlogen vakmensen Kuijpers komt versterken. Een logische stap waarmee we opnieuw invulling geven aan onze strategische doelstellingen.”

De locatie van ProjectServe in Zelhem blijft bestaan en vormt de nieuwe thuisbasis voor ‘Kuijpers ProjectServe’. De activiteiten van Etten-Leur en Drachten zet Kuijpers voort vanuit reeds bestaande eigen locaties in Roosendaal en Groningen. Door de overname realiseert Kuijpers een landelijk netwerk van Kuijpers-locaties met industriespecialisten die dicht bij de klanten opereren. Niet alleen met kennis van het primaire proces maar ook van de omgeving waarin de klant zich bevindt.

Over Kuijpers
Kuijpers is een professionele technisch dienstverlener met ruim 1100 medewerkers en een omzet van bijna 200 miljoen euro. We ontwerpen, bouwen, onderhouden en exploiteren technische installaties in gebouwen en industrie. Met dit complete concept dragen we bij aan een gezonde werk- en leefomgeving. Onze ambitie is om alleen nog energieneutrale en gezonde installaties te realiseren. Dankzij onze integrale aanpak, landelijke dekking en verschillende specialismen in huis kunnen we onze klanten goed bedienen. Vanaf het begin van het proces tot het einde. En ook daarna nog. Onze echte mensen werken aan echte oplossingen: de wensen en mogelijkheden van onze klanten zijn hiervoor het uitgangspunt. Kuijpers is een familiebedrijf, actief sinds 1921. Onze aanwezigheid in het hele land maakt ons landelijk én lokaal betrokken. Onze betrokkenheid strekt zich tevens uit naar onze klanten en medewerkers. Door elkaar te kennen, werken we goed samen en halen we het beste in elkaar naar boven. Zo leidt betrokkenheid tot resultaat.